Капрони Джованни Батиста - кинетика физико-химическая